យល់ច្រលំថាគេស្រលាញ់យើង – តន់ ចាន់សីម៉ា

 ក្លាយទៅជាមនុស្សល្ងង់ ពេលត្រូវគេបោក

ល្ងីល្ងើមករហូត មិនដឹងខ្យល់អី

មិនអាចធ្វើអ្វីបាន ទះកំភ្លៀងខ្លួនឯងមួយដៃ

មនុស្សល្អពេញផែនដីបែមើលរំលង

យើងដូចហ្គេម គេដោនឡូតយកមកលេង

ពេលគេនៅម្នាក់ឯង ឯកាម្ដងៗ

បេះដូងធ្វើតាមគេ ទៅឆ្វេងផង ឬទៅស្តាំផង

ឥឡូវត្រូវសៅហ្មង គេលែងត្រូវការ

យល់ច្រឡំថាគេស្រលាញ់យើងហើយ

តែដល់ពេលចុងក្រោយទើបដឹងឈឺផ្សា

ឆ្កួតម្នាក់ឯង មិនដឹងចិត្តគេបែបណា

ចាញ់ល្បិចកលDrama របស់គេ

យល់ច្រឡំស្មានគេ មិនមានសង្សារ

គ្រប់ពេលឃើញឯកា ម្នាក់ឯងទំនេរ

តាមពិតមិនដែលធ្លាប់ ស្រលាញ់យើងទេ

យើងបានត្រឹមតែជា សង្សារលេងសើច។

យើងដូចហ្គេម គេដោនឡូតយកមកលេង

ពេលគេនៅម្នាក់ឯង ឯកាម្ដងៗ

បេះដូងធ្វើតាមគេ ទៅឆ្វេងផង ឬទៅស្តាំផង

ឥឡូវត្រូវសៅហ្មង គេលែងត្រូវការ

យល់ច្រឡំថាគេស្រលាញ់យើងហើយ

តែដល់ពេលចុងក្រោយទើបដឹងឈឺផ្សា

ឆ្កួតម្នាក់ឯង មិនដឹងចិត្តគេបែបណា

ចាញ់ល្បិចកលDrama របស់គេ

យល់ច្រឡំស្មានគេ មិនមានសង្សារ

គ្រប់ពេលឃើញឯកា ម្នាក់ឯងទំនេរ

តាមពិតមិនដែលធ្លាប់ ស្រលាញ់យើងទេ

យើងបានត្រឹមតែជា សង្សារលេងសើច

យើងបានត្រឹមតែជា សង្សារលេងសើច។

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *