ពឺតៗ​ (Pert Pert) – ខេមរះ​ សិរីមន្ត

ឲ្យតែបានឮភ្លេងរាំពេលណា  ចង្គង់ចង្កេះនឹងស្មា ក្រឡែងមិនខ្មាស់អ្នកណា កុំឃាត់បងអីជីវ៉ា បណ្តោយមួយ ខ្យល់ទៅណា ឡា​ៗៗឡាៗ ឡាៗៗឡាៗ អូនឈរធ្វើអ៊ីម្តេចមិនរាំ ណាមាសស្នេហ៍ អ្នកណាក៏គេរាំដែរ Hip Hop Mix ជាមួយភ្លេងខ្មែរ កុំចង់ធ្វើតួឯកអីដែរ ដាច់មួយ Shot ដឹងតែរាំវ៉ែ ឡែៗៗ ឡែ ៗ  ឡែៗៗ ឡែ ៗ  មកដល់ទីនេះ កុំធ្វើដូច Lonely ទប់ខ្លួនមិនជាប់ ពេលដែលឮ The Melody អ្នកណាកំពុង Sad ក៏ដឹងតែ Happy មករាំបទនេះ ឱ្យរញ្ជួយធរណី អារី អារ៉ា អារិទ្ធ អារ័ក្ស អារុណ អារុង អារុំ កុំធ្វើលំ ៗ មករាំជាមួយអារី មករាំលេងសប្បាយ ដូចញ៉ាំង The Party បើអ្នកចង់សាក មកសាកជាមួយ Me… Continue reading ពឺតៗ​ (Pert Pert) – ខេមរះ​ សិរីមន្ត