ប្រហុក – ព្រាប សុវត្ថិ & តន់ ចន្ទស៊ីម៉ា

ប.នែ!ចង់សួរជីវ៉ា ស្គាល់សត្វឃ្មុំទេ? សត្វនេះមាសមេវាចេះផលិតទឹកឃ្មុំ បងបង់ធ្វើឃ្មុំកំលោះបើអូនធ្វើឃ្មុំក្រមុំ ឃ្មុំហើកាត់ភូមិៗ មកក្រេបទឹកឃ្មុំស្រី ស.ខ្ញុំគិតថាបងជារុយ កុំស្រមៃក្រេបអឺ ឃើញប្រហុកទៅអាញៃ ពងដាក់ដង្កូវកូនដល់ករ ប្រុសចិត្តងាយដូចបង កខ្វក់ខ្លាំងគឺមិនល្អ ញ៉ែស្រីដល់ករៗ មិនសូវរើសមុខឡើយ ប.បើបងជារុយ អូនវិញគឺជាប្រហុក ឃើញកន្លែងគេស្តុក មានប្រហុកដឹងតែមានរុយ ប្រហុកក្លិនល្អ ដើរកាត់ក៏ធំក្លិនឆ្ងុយ ក្នុងនាមបងជារុយៗ សូមក្រេបក្លិនប្រហុកហើយ ស.ទៅកន្លែងផ្សេងទៅ កុំមកប្រៀបធៀបគេជាប្រហុក ឬមិនចង់សុខ យី! ទីនេះមានតែអំបិល ប្រយ័ត្នសិល៍អំប៊ីៗ គឺញ៉ាំអំបិល កុំសង្ឃឹមប្រុសខិលៗ គឺអំបិលហើយ…

ឡានទំនើប – ព្រាប សុវត្ថិ & តន់ ចន្ទស៊ីម៉ា

ឡានទំនើប Lyrics

អូនចង់ជិះឡានទំនើប ស្លៀកពាក់ឡូយឆើតឱ្យទាន់សម័យ ហើយជិះឡានស៊េរីថ្មី ក្នុងស្រុកគេល្បីពេញនិយមគ្រប់គ្នា តើបងបំពេញបំណង អូនបានទេណាពុំងា? ហើយយើងស្រឡាញ់គ្នា មិនបាច់គិតមានក្រ… អូនចង់ជិះឡានទំនើប គំនិតអូនពិតជាឡូយដល់ក យោបល់អូនសែនល្អ មើលមកបងដូចជាសេដ្ឋី បើមានលុយទិញឡាន សុខចិត្តនេ៎កទៅទិញដី ស្រឡាញ់អ្នកក្រអី បើរកតែឡានទំនើប… បើអត់មានឡានទំនើប តើឱ្យអូនបានអីជិះ បងឯងពិតជាគម្រិះ អត់ស្រឡាញ់អូនស្មោះផង គ្រាន់តែឡានប៉ុណ្ណឹង ចាំមានលុយចាំអូនសង់ អូននឹងស្រឡាញ់បងកាន់តែខ្លាំង… ស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្មង ចាំតែជឿតា៎ស អូនអាចជិះខ្នងបងបាន ជិះមិនបាច់ឱ្យអស់សាំង បងសុខចិត្តប្រើកម្លាំង មិនបារម្មណ៍ភ័យដាច់ហ្វ្រាំងឡើយ… ឱ្យតែអូនព្រមជិះ បងនឹងដឹកត្រាណត្រើយ ពេលអូនបានជិះហើយ បងសុំកាដូ… អូនចង់ជិះឡានទំនើប ស្លៀកពាក់ឡូយឆើតឱ្យទាន់សម័យ ហើយជិះឡានស៊េរីថ្មី ក្នុងស្រុកគេល្បីពេញនិយមគ្រប់គ្នា តើបងបំពេញបំណង អូនបានទេណាពុំងា? ហើយយើងស្រឡាញ់គ្នា មិនបាច់គិតមានក្រ… អូនចង់ជិះឡានទំនើប គំនិតអូនពិតជាឡូយដល់ក យោបល់អូនសែនល្អ មើលមកបងដូចជាសេដ្ឋី បើមានលុយទិញឡាន សុខចិត្តនេ៎កទៅទិញដី ស្រឡាញ់អ្នកក្រអី បើរកតែឡានទំនើប… បើអត់មានឡានទំនើប តើឱ្យអូនបានអីជិះ បងឯងពិតជាគម្រិះ អត់ស្រឡាញ់អូនស្មោះផង គ្រាន់តែឡានប៉ុណ្ណឹង ចាំមានលុយចាំអូនសង់… Continue reading ឡានទំនើប – ព្រាប សុវត្ថិ & តន់ ចន្ទស៊ីម៉ា

អរគុណកាមេរ៉ា – ព្រាប សុវត្ថិ & តន់ ចន្ទសីម៉ា

អរគុណកាមេរ៉ា ជួយលើកសម្រស់អូនមើល ភ្អៀងខ្លួន មុខឡើងសរហោះ កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទទំនើប អូនអេឌីត ចង់កែម្ដេចចុះ បើអូនខុស ហៅប៉ូលីសចាប់មក… មិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេ គ្រាន់តែប្លែកអារម្មណ៍ នៅខាងក្រៅមុខជាំ កើតមុនមួយៗ តែដល់ឃើញផុស រូបសរឡើងលើសចាហួយ ផុសរូបមើលមួយៗ កូកូរ៉េសុំចាញ់… ដំបៅមិនឈឺសោះ តែយកឈើមកចាក់រុកលេង ឆ្លងឆ្លើយមួយចប់ភ្លេង ហើយឈប់ស្រលាញ់ រកមើលអ្នកណាស្អាតទៅ… ដុកលេងសោះ មុខឡើងជ្រកជ្រេញ អត់អូនអ្នកណាស្រឡាញ់បងទៅ? អរគុណកាមេរ៉ា ជួយលើកសម្រស់អូន មើលភ្អៀងខ្លួន មុខឡើងសរហោះ កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទទំនើប អូនអេឌីត ចង់កែម្ដេចចុះ បើអូនខុសហៅប៉ូលីសចាប់មក… អរគុណកាមេរ៉ា ជួយលើកសម្រស់អូន មើលភ្អៀងខ្លួន មុខឡើងសរហោះ កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទទំនើប អូនអេឌីត ចង់កែម្ដេចចុះ បើអូនខុស ហៅប៉ូលីសចាប់មក… មិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេ គ្រាន់តែប្លែកអារម្មណ៍ នៅខាងក្រៅមុខជាំ កើតមុនមួយៗ តែដល់ឃើញផុស រូបសរឡើងលើសចាហួយ ផុសរូបមើលមួយៗ កូកូរ៉េសុំចាញ់… ដំបៅមិនឈឺសោះ តែយកឈើមកចាក់រុកលេង ឆ្លងឆ្លើយមួយចប់ភ្លេង ហើយឈប់ស្រលាញ់ រកមើលអ្នកណាស្អាតទៅ…… Continue reading អរគុណកាមេរ៉ា – ព្រាប សុវត្ថិ & តន់ ចន្ទសីម៉ា